Belay


Prejsť na obsah

Školenia a kurzy

1) Základné školenie pre práce vo výškach:
Školenie pre pracovníkov, ktorí pracujú vo výškach a nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh, prípadne sú ohrození pádom z výšky do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím a musia sa zaistiť proti pádu. Po absolvovaní školenia a preskúšania pracovníkom je vystavené osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
Podmienky : - uhradenie kurzového poplatku (na mieste)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre prácu vo výškach

  • Školenie trvá 3-4 dni


2) Aktualizačná odborná príprava a opakované školenie pre práce vo výškach:
Školenie je určené pre tých, ktorí majú platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach. Pracovníci si zopakujú vedomosti a absolvujú preskúšanie z praktických činností pri istení vo výškach a a nad voľnými hĺbkami. Platnosť osvedčenia bude predlžená po absolvovaní školenia.
Podmienky : - uhradenie kurzového poplatku (na mieste)
Predloženie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

  • Školenie trvá 1 deň


3) Školenie pracovníkov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou z predpisov BOZP a oboznámenie s použitím prostriedkov osobného zabezpečenia. Pracovníci sa oboznámia s legislatívou pre práce vo výškach a s rôznymi typmi POZ. Zápis o absolvovaní školenia.

  • Školenie trvá 2-3 hodiny


Školenia sa vykonávajú v horolezeckej hale HK Manín Pov.Bystrica a na trenažéri firmy Žilmont v Žiline. V prípade priaznivého počasia v teréne Súľovských skál alebo Manínskej úžiny. Do haly sa vyžaduje čistá športová obuv. Výstroj na praktickú časť školení (laná, postroje, karabíny, brzdy, blokanty a pod.) je účastníkom zapožičaná v cene kurzu. Školenia môžete absolvovať aj v Poprade, Žiline a Klasove u našich spolupracujúcich inštruktorov. Naši lektori a inštruktori sú odborne veľmi dobre pripravení, pričom prax školení pre práce vo výškach sa vykonáva od roku 1993. Osnovy školiaceho strediska sú koncipované v zmysle smernice EEC 89/686 a ES 45/2001.

Po dohode pri väčšom počte účastníkov je možné vykonať školenie aj v priestoroch objednávaťela a mimo kalendára termínov.


Tešíme sa na vašu účasť

Číslo účtu pre vklad alebo prevod platby za školenia: 4001553166/7500

KALENDÁR TERMÍNOV

12. 1. Preškolenie práce vo výškach HT
26. 1. Základné školenie pre práce vo výškach HT
13. 2. Preškolenie práce vo výškach HT
25. 2. Základné školenie pre práce vo výškach HT
13. 3. Preškolenie práce vo výškach HT
30. 3. Základné školenie pre práce vo výškach HT
15. 4. Základné školenie pre práce vo výškach HT
24. 4. Preškolenie práce vo výškach HT
27. 4. Základné školenie pre práce vo výškach HT
5. 5. Preškolenie práce vo výškach HT
11. 5. Základné školenie pre práce vo výškach HT
27. 5. Základné školenie pre práce vo výškach HT
5. 6. Preškolenie práce vo výškach HT
8. 6. Základné školenie pre práce vo výškach HT
23. 6. Preškolenie práce vo výškach HT

Domov | Školenia a kurzy | Kontroly POZ | Realizácie a údržba | Predaj POZ | Referencie a certifikáty | Kontakty | Mapa stránok


(c) Belay s.r.o. 2015 | radoslav.hajek@belay.sk

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu